Contractvrij werken

Contractvrij werken: waarom en hoe werkt het precies?

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar kiest dan bij wie u in behandeling kan en handelt de declaraties voor u af. Het nadeel is dat u dan alleen maar 100% vergoeding krijgt indien u in behandeling gaat bij een gecontracteerde behandelaar. Het kan zijn dat u dan niet in behandeling kan gaan bij de zorgverlener naar wie uw voorkeur uitgaat, omdat uw zorgverzekeraar hier geen contract mee heeft.

Verzekerden met een naturapolis die liever hun eigen zorgverlener of ziekenhuis willen kiezen, of door de huisarts naar een contractvrije zorgverlener zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Hoewel u dan alsnog altijd recht hebt op vergoeding, is deze lager dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van de zorgverleners met wie de zorgverzekeraar wel een contract heeft. De mate van vergoeding ligt dan gemiddeld tussen de 60 en 80 % per behandeling. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Dit kan betekenen dat u mogelijk honderd tot duizenden euro per behandeling zelf bij moet leggen naast het bedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

De restitutie basispolis is meestal enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt echter wel volledige vergoeding van uw behandeling, of u deze nou heeft gekregen van een gecontracteerde of niet-gecontracteerde behandelaar. De psychiater of psychotherapeut dient zich dan wel aan de wettelijk vastgestelde tarieven te houden.

Daarnaast is er een combipolis , een restitutiepolis die niet alles restitueert. De verzekeraar is vaak niet helder over wat er precies gerestitueerd wordt dus u dient voor de start van de behandeling dit goed uit te zoeken.

Redenen om als zorgverlener te kiezen voor contractvrij werken:

  • De mogelijkheid om zelf de verwijzing, locatie waar de behandeling plaatsvindt (ziekenhuis) en behandelkeuze te bepalen.
  • De mogelijkheid om de patiëntenprivacy te waarborgen en geen patiëntengegevens te delen met de zorgverzekeraar.
  • De tijd die nodig is voor digitaal declareren, gebruiken voor patiëntencontacten.
  • Niet beperkt worden door de verzekeraar in het aantal patiënten die in behandeling worden genomen.