Aanmeld-, intake- en behandelprocedure

Aanmelding

Psychotherapie eventueel in combinatie met medicatie:

Diagnostiek en/of second opinion:

 • u (of u verwijzer) neemt direct contact op met mij,  per mail of telefonisch. 

Voorbereiding voor de intake

Bij het intakegesprek neemt u de volgende documenten mee:

 • De verwijsbrief van uw huisarts (let op dat hier de juiste informatie op staat, zie hiervoor ‘tarieven en betaalwijze’.
 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw BSN-nummer
 • Uw verzekeringspasje
 • Eventuele brieven met informatie over eerdere behandelingen
 • Een overzicht van uw actuele medicatie

En verder:

 • Een beschrijving van uw levensloop tot aan heden (maximaal 1 à 2 A4-tjes)

Tijdens de intake

 • Er zal altijd eerst uitgebreide diagnostiek plaatsvinden. Hierbij zal ook worden gekeken of uw psychiatrische problematiek verklaard kan worden vanuit bestaande somatische problematiek.
 • Indien er een vermoeden is van een somatische oorzaak voor uw psychische klachten, zal er eerst overleg plaatsvinden met uw huisarts en/of specialist. Somatische problemen die invloed kunnen hebben op uw stemming zijn bijvoorbeeld ijzergebreksanemie, schildklieraandoeningen en glucoseontregelingen.
 • Eventueel zullen er aanvullende vragenlijsten en/of onderzoeken worden uitgevoerd ter verheldering van de diagnose.

Na de intake

 • Zal worden gekeken welke behandeling voor u passend is en of ik de juiste ervaring en middelen heb om uw problematiek adequaat te behandelen.

Wat ik u kan bieden is:

 • Schematherapie
 • Eclectische psychotherapie. Hiermee wordt bedoeld een combinatie van verschillende behandelmethodes zoals bijvoorbeeld aspecten van schematherapie, psychodynamische psychotherapie, cognitieve-gedragstherapie en traumabehandeling (imaginaire exposure en BEPP)
 • Farmacotherapie

Het intakegesprek wordt in rekening gebracht, ook indien we na de intake besluiten niet met elkaar verder te gaan.

Ik werk met een DBC-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie). Dit betekent dat er per diagnose en het aantal behandelminuten een tarief is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars, dient u zelf van te voren uit te zoeken of dit wel of niet door uw zorgverzekering wordt vergoed. Dit hangt af van uw polis. Zie hiervoor ‘tarieven en betaalwijze’.

Indien u bij mij in behandeling komt, maken we gezamenlijk een behandelovereenkomst. Hierin worden uw doelen, de behandelmethoden en de duur van de behandeling beschreven. U dient deze overeenkomst te ondertekenen.

Na de start van behandeling

 • Tijdens de start, na 12 maanden en aan het einde van de behandeling (indien deze langer duurt dan 12 maanden) zal uw voortgang geëvalueerd worden. Dit gebeurt zowel door met elkaar in gesprek te gaan als door middel van het afnemen van vragenlijsten (ROM).
 • De huisarts wordt in de tussentijd regelmatig geïnformeerd over uw diagnose en het behandelbeloop. Indien u dit niet wilt, dient u mij dit schriftelijk aan te geven.

Uw behandeling wordt geregistreerd in een Diagnose Behandel Combinatie, DBC. Dit is wettelijk verplicht. Deze DBC gaat naar uw zorgverzekeraars en, in geanonimiseerde vorm, naar de overheid (het D.I.S.). Dit betekent dat uw verzekeraar op de hoogte is van uw diagnose, maar hierbij een geheimhoudingsplicht heeft. Meer informatie over de verplichte aanlevering van patiënteninformatie kunt u vinden op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Beëindiging behandeling

 • De behandeling wordt beëindigd wanneer de afgesproken behandelduur die in uw behandelovereenkomst staat vernoemd, is bereikt. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid tot verlenging maar in principe probeer ik mij zoveel mogelijk aan de afgesproken behandelduur te houden. Het doel van mijn behandelingen is dan ook niet volledig genezen, omdat dit in mijn ogen nooit haalbaar is, maar eerder accepteren en beter leren omgaan met de klachten waarmee iemand binnenkomt.

Indien u verhinderd bent

 • Indien u zich wil afmelden voor een afspraak, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. Is uw afspraak op een maandag, dan kunt u zich gedurende het weekend alleen via de mail afmelden.

Indien u zich niet tijdig afmeldt, is er sprake van een ‘no-show’. U krijgt dan van mij een aparte nota, op naam, van 90 euro. Deze nota kunt u helaas niet bij de zorgverzekeraar declareren en wordt dus niet vergoed.