afbeelding site

Ruth Roelofsen, praktijk voor psychiatrie en psychotherapie

Welkom
Mijn praktijk biedt diagnostiek, farmacotherapie en psychotherapie voor volwassenen met psychische klachten.

Doelgroep
• stemmings -, trauma- en angstklachten die zorgen voor terugkomende belemmeringen in het dagelijks functioneren.
• persoonlijkheidsproblematiek.

Persoonlijkheidsproblematiek kan op allerlei manieren tot uiting komen:
• Je durft niet voor jezelf op te komen.
• Je hebt moeite met het aanvoelen van je eigen grenzen en deze ook aan anderen aan te geven.
• Je hebt last van stemmingswisselingen die komen en gaan.
• Je hebt moeite met het reguleren van je emoties. Soms kan je opeens verdrietig, angstig of boos worden terwijl je dit niet wilt of niet precies begrijpt waarom.
• Je voelt je vaak onzeker of minderwaardig in het bijzijn van anderen.
• Je vindt het moeilijk om te vertrouwen op je eigen mening.

Persoonlijkheidsproblematiek ontstaat vaak door gebeurtenissen uit het verleden en/of bepaalde opvoedingspatronen. Hierdoor kan een individu verkeerde gedachten ontwikkelen over zichzelf, de ander of de wereld. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen vaak op persoonlijk of sociaal vlak vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen.

Overig:
• Psychiatrische consultatie voor o.a. huisartsen of GGZ-collega's.

Voor wie bied ik geen behandeling?
Indien er sprake is van complexe of ernstige problematiek kan ik u niet in behandeling nemen.In dit geval is namelijk intensieve ondersteuning nodig, die ik, gezien de beperkte aanwezigheid binnen mijn praktijk, niet kan bieden. Behandeling bij mij is niet mogelijk indien er sprake is van:

• ernstige suïcidaliteit
• zelfbeschadigend gedrag
• manische- en of psychotische symptomen
• ernstige persoonlijkheidsproblematiek
• verstandelijke beperking
• ernstige verslavingsproblematiek
• intensieve zorgvraag in het algemeen

In (een van) bovenstaande gevallen is meer intensieve behandeling binnen een grote GGZ-instelling noodzakelijk. Ik adviseer u zich dan te richten tot Parnassia of PsyQIk hanteer momenteel een aanmeldstop en neem geen nieuwe patienten meer aan!